W Muzeum Regionalnym w Jaworze po raz 30-ty odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, który od 2003 roku organizowany jest w ramach Międzynarodowego Salonu Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov. W latach 2009 -2013 kolejnym edycjom towarzyszyły plenery plastyczne dla laureatów organizowane w Czechach przez naszych czeskich partnerów.

W projekcie udział biorą dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli oraz uczestnicy indywidualni z terenu całego powiatu jaworskiego i czeskiego Turnova.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Przedsiębiorstwa KORPO Sp. z o.o. i Gminy Jawor Konkurs i wystawa daje naszym dzieciom możliwość zaprezentowania szerszej publiczności swoich prac i zapoznania się z kolegami z drugiej strony granicy. Z punktu widzenia sztuki jest to przedsięwzięcie inspirujące nie tylko dla dzieci, ale też dla ich nauczycieli. Spotkanie z ciekawymi technikami artystycznymi i odmiennym podejściem daje inspiracje do nowych pomysłów we wspólnej pracy z dziećmi. Cieszy to, że udaje nam się tę wspaniałą tradycję wspólnych polsko-czeskich spotkań przez twórczość artystyczną, utrzymywać i rozwijać. W tej edycji młodzi artyści, przedstawili najlepsze „dziełka“ wytworzone w ciągu roku. W konkursie udział wzięło 110 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi, autorstwa dzieci i młodzieży z powiatu jaworskiego oraz z czeskiego Turnova i jego okolic. Komisja konkursowa w składzie: Aldona Staroń– magister sztuki – przewodnicząca, Lada Capoušková – nauczyciel plastyki, Milada Kořínková – plastyk i Dorota Giers-Lisowska – plastyk, dokonała rozstrzygnięcia w czterech kategoriach wiekowych - nagrodziła następujące prace: