XXXII Konkurs Plastyczny został rozstrzygnięty. Konkurs od 32. już lat jest organizowany przez Muzeum Regionalne w Jaworze i daje naszym dzieciom możliwość zaprezentowania swoich prac i zapoznania się z kolegami z drugiej strony granicy. Partnerem po czeskiej stronie jest Młodzieżowy Dom Kultury w Turnovie/ SVČ Žlutá ponorka Turnov.
Z punktu widzenia sztuki Konkurs i Wystawy pokonkursowe są inspirujące nie tylko dla dzieci, ale też dla ich nauczycieli. Spotkanie z ciekawymi technikami artystycznymi i odmiennym podejściem daje inspiracje do nowych pomysłów i dróg we wspólnej pracy z dziećmi. Ważna jest też to, że dzieci mają możliwość pokazania swoich prac na prawdziwej wystawie, w muzealnych salach, szerokiemu gronu odbiorców po dwóch stronach granicy.
Cieszy to, że udaje nam się tę wspaniałą tradycję wspólnych polsko-czeskich spotkań przez twórczość artystyczną, utrzymywać i rozwijać.

W tej edycji młodzi artyści, przedstawili najlepsze „dziełka“ wytworzone w ciągu roku 2022. W konkursie udział wzięło ponad 190 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi, autorstwa dzieci i młodzieży z powiatu jaworskiego oraz z czeskiego Turnova i jego okolic. Komisja konkursowa w składzie: Aldona Staroń– magister sztuki – przewodnicząca, Lada Capoušková – nauczyciel – artysta plastyk, Milada Kořínková – plastyk, Małgorzata Klimas – magister sztuki i Teresa Chołubek-Spyt – historyk sztuki, dokonała rozstrzygnięcia w czterech kategoriach wiekowych - nagrodziła i wyróżniła 22 prace.
Na wystawie pokonkursowej oprócz dzieł nagrodzonych i wyróżnionych będą prezentowane także pozostałe zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Uroczysty finisaż konkursu z ogłoszeniem wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 15.12. 2022 r. o godz. 12.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze. W ramach projektu wydany został kalendarz wiszący na 2023 r. ilustrowany nagrodzonymi pracami.
Bardzo dziękujemy Wszystkim za udział w projekcie, a szczególnie wychowawcom oraz opiekunom za współpracę i zapraszamy do zwiedzania tej niezwykłej wystawy.
Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym w jaworskim muzeum od 16 grudnia 2022 r. do 22 stycznia 2023 r., a następnie w lutym 2023 r. w Turnovie w Muzeum Czeskiego Raju.
Autor projektu Anna Grynszpan
Koordynator po czeskiej stronie Lada Capoušková

Dofinansowanie:

Gmina Jawor

Sponsorzy:

Korpo

Global Cosmed