XXXIII Konkurs Plastyczny został rozstrzygnięty. Konkurs od 33. już lat jest organizowany przez Muzeum Regionalne w Jaworze i daje naszym dzieciom możliwość zaprezentowania swoich prac i zapoznania się z kolegami z drugiej strony granicy. Partnerem po czeskiej stronie jest Młodzieżowy Dom Kultury w Turnovie/ SVČ Žlutá ponorka Turnov.
Z punktu widzenia sztuki Konkurs i Wystawy pokonkursowe są inspirujące nie tylko dla dzieci, ale też dla ich nauczycieli. Spotkanie z ciekawymi technikami artystycznymi i odmiennym podejściem daje inspiracje do nowych pomysłów i dróg we wspólnej pracy z dziećmi. Ważne jest też to, że dzieci mają możliwość pokazania swoich prac na prawdziwej wystawie, w muzealnych salach, szerokiemu gronu odbiorców po dwóch stronach granicy.
Cieszy to, że udaje nam się tę wspaniałą tradycję wspólnych polsko-czeskich spotkań przez twórczość artystyczną, utrzymywać i rozwijać.

W tej edycji młodzi artyści, przedstawili najlepsze „dziełka“ wytworzone w ciągu roku 2023. W konkursie udział wzięło ponad 200 prac z 24 szkół i przedszkoli oraz kilkanaście prac złożonych indywidualnie, autorstwa dzieci i młodzieży z powiatu jaworskiego oraz z czeskiego Turnova i jego okolic. Komisja konkursowa w składzie: Aldona Staroń– magister sztuki – przewodnicząca, Lada Capoušková – nauczyciel – artysta plastyk, Milada Kořínková – plastyk, Magdalena Kozieł-Nowak– magister sztuki, dokonała rozstrzygnięcia w czterech kategoriach wiekowych – do drugiego etapu wybrano 87 prac, z których nagrodzono i wyróżniono 25 prac.
Na wystawie pokonkursowej oprócz dzieł nagrodzonych i wyróżnionych będą prezentowane także pozostałe zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14.12.2023 r. o godz. 12.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze.
Uroczystość tą uświetni występ artystyczny dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Prymusek” w Jaworze. W ramach projektu wydany został kalendarz wiszący na 2024 r. ilustrowany nagrodzonymi pracami. Wszyscy młodzi artyści, których prace będą prezentowane otrzymają na otwarciu wystawy taki kalendarz.
Bardzo dziękujemy Wszystkim za udział w projekcie, a szczególnie wychowawcom oraz opiekunom za współpracę i zapraszamy do zwiedzania tej niezwykłej wystawy.
Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym w jaworskim muzeum od 15 grudnia 2023 r. do 21 stycznia 2024 r., a następnie od 8 lutego 2024 r. będzie prezentowana w Turnovie w Muzeum Czeskiego Raju.
Autor projektu Anna Grynszpan
Koordynator po czeskiej stronie Lada Capoušková

Dofinansowanie:

Gmina Jawor

Sponsorzy:

Korpo