ZAPYTANIA OFERTOWE - Muzeum Regionalne w Jaworze

Lp.

Ogłoszenia

Załączniki

16. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
przez Firmę Jacek Michalak Behemot Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu finałowego przez Łódzką Orkiestrę Barokową Altberg Ensemble z udziałem Alfredo Bernardini

Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego w dniu 26.09.2021 r. w ramach 26 Jaworskich Koncertów Pokoju przez Łódzką Orkiestrę Barokową Altberg Ensemble z udziałem Alfredo Bernardini złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

15. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
przez Firmę Jacek Michalak Behemot Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu inauguracyjnego przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana pod dyrekcją Adama Klocka


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach 26 Jaworskich Koncertów Pokoju przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana pod dyrekcją Adama Klocka złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

14. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na kompleksową Ochronę i Dozór Mienia w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul. Klasztornej 6.


Zawiadamiamy Państwa, że ofertę na kompleksową ochronę terenu i mienia Muzeum Regionalnego w Jaworze od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wygrała firma UNICO  Robert Napiórkowski Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 261/16, 59-220 Legnica. 
Cena ofertowa 12,84 zł/rg.(netto).


Formularz ofertowy

14. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na kompleksową Ochronę i Dozór Mienia w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul. Klasztornej 6.


Unieważnienie ze względu na omyłkę w postępowaniu tj. błędny termin umowy, wskazano okres 24 miesięcy winno być 12 miesięcy.


Formularz ofertowy

13. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na kompleksową Ochronę i Dozór Mienia w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul. Klasztornej 6.


Zawiadamiamy Państwa, że ofertę na kompleksową ochronę terenu i mienia Muzeum Regionalnego w Jaworze od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. wygrała firma UNICO Robert Napiórkowski Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 261/16, 59-220 Legnica. Cena ofertowa 13,96 zł/rb.(netto).


Formularz ofertowy

12. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
przez Firmę Jacek Michalak Behemot Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu finałowego przez Zespół „Capella Regia Polona” Polskiej Opery Królewskiej.


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego w ramach 25 Jaworskich Koncertów Pokoju przez Zespół „Capella Regia Polona” Polskiej Opery Królewskiej złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

11. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
przez Firmę Jacek Michalak Behemot Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu inauguracyjnego przez Chór i Orkiestrę Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego.


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach 25 Jaworskich Koncertów Pokoju  przez Chór i Orkiestrę Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

10. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
przez Firmę Grzegorz Szczepanek „Krajna Art" z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim 89-400, ul. Wypoczynkowa 2, REGON: 340911132, NIP: 5551314004 na organizację i wykonanie koncertu finałowego przez Orkiestrę Złotego Wieku pod kierownictwem artystycznym – Krzysztofa Owczarka i Ewelinę Siedlecka-Kosińską - sopran , Annę Korbolewską i Roberta Luberę - taniec.


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego przez Orkiestrę Złotego Wieku pod kierownictwem artystycznym: Krzysztof Owczynik w ramach XXIV Jaworskich Koncertów Pokoju złożyła Firma „ Krajna Art.” Grzegorz Szczepanek ul. Wypoczynkowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie.


Formularz ofertowy

9. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu inauguracyjnego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w Toruniu pod dyrekcją Dainiusa Pavilionisa. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach 24 Jaworskich Koncertów Pokoju przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w Toruniu pod dyrekcją Dainiusa Pavilionisa, złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

8. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu finałowego przez {oh!} Orkiestrę Historyczną wraz z solistami: Michaela Kušteková – sopran, Martyna Pastuszka – skrzypce (koncertmistrz), Violetta Szopa - Tomczyk - skrzypce. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego w ramach 23 Jaworskich Koncertów Pokoju przez {oh!} Orkiestrę Historyczną wraz z solistami: Michaela Kušteková – sopran, Martyna Pastuszka – skrzypce (koncertmistrz), Violetta Szopa - Tomczyk - skrzypce , złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

7. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu inauguracyjnego przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza i solisty Tomasza Gluski – trąbka. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach 23 Jaworskich Koncertów Pokoju przez Orkiestre Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza i solisty Tomasza Gluski–trąbka, złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

6. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę „Krajna Art.” Grzegorz Szczepanek ul. Wypoczynkowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie Koncertu Finałowego przez Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod kierownictwem artystycznym Lilianny Stawarz oraz solistami: Olgą Pasecznik- sopran, Anną Radziejewską- mezzosopran, Janem Jakubem Monowid- alt. w ramach XXII Jaworskich Koncertów Pokoju. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego przez Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod kierownictwem artystycznym Lilianny Stawarz oraz solistami: Olgą Pasecznik- sopran, Anną Radziejewską- mezzosopran, Janem Jakubem Monowid- alt. w ramach XXII Jaworskich Koncertów Pokoju złożyła Firma „ Krajna Art.” Grzegorz Szczepanek ul. Wypoczynkowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie.


Formularz ofertowy

5. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu inauguracyjnego przez Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie z towarzyszeniem solistki Marii Machowskiej - skrzypce w ramach XXII Jaworskich Koncertów Pokoju. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach XXII Jaworskich Koncertów Pokoju złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

4. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na wykonanie koncertu finałowego „Solus Christus” przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny z towarzystwem orkiestry oraz solistów w ramach XXI Jaworskich Koncertów Pokoju. 


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego w ramach XXI Jaworskich Koncertów Pokoju pt. „Solus Christus” przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny z towarzystwem orkiestry oraz solistów złożyła Agencja Artystyczna BEHEMOT Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa.


Formularz ofertowy

3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę „Krajna Art.” Grzegorz Szczepanek ul. Wypoczynkowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie na wykonanie koncertu Inauguracyjnego „Nad pięknym modrym Dunajem” przez Orkiestrę im. Johanna Straussa pod dyrekcją Marka Czekały wraz z dwojgiem solistów: Marta Ustyniak – sopran Paweł Krasulak – Tenor w ramach XXI Jaworskich Koncertów Pokoju.


Informujemy że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach XXI Jaworskich Koncertów Pokoju pt. "Nad pięknym modrym Dunajem" przez Orkiestrę im. Johanna Straussa pod dyrekcją Marka Czekały wraz z dwojgiem solistów: Marta Ustyniak - sopran, Paweł Krasulak - tenor złożyła firma "KRAJNA ART" Grzegorz Szczepanek 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wypoczynkowa 2.


Formularz ofertowy

2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Firmę SSB CONTACT Elżbieta Chruszcz-Szomańska ul. Grunwaldzka 84 lok.5 50-357 Wrocław na wykonanie Koncertu Finałowego „Bo Śpiewając Jemu Idziemy do Niego” w wykonaniu Spiritualis Singers Band, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej w ramach XX Jaworskich Koncertów Pokoju.


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu finałowego w ramach XX Jaworskich Koncertów Pokoju, pt. ” Bo śpiewając Jemu idziemy do Niego – oratorium Madonny Jana Pawła II ” w wykonaniu Spirituals Singers Band, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej złożyła firma SSB CONTACT – Elżbieta Chruszcz - Szomańska , ul. Grunwaldzka 84/5, 50-357 Wrocław.


Formularz ofertowy

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
przez Agencję Artystyczną “BEHEMOT” Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 58/31 na wykonanie Koncertu Inauguracyjnego „W hołdzie Wojciechowi Kilarowi” w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusz Wojciechowskiego w ramach XX Jaworskich Koncertów Pokoju.


Informujemy, że najkorzystniejszą i spełniającą wymogi wykonania koncertu inauguracyjnego w ramach XX Jaworskich Koncertów Pokoju , pt."W hołdzie Wojciechowi Kilarowi" w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego złożyła Agencja Artystyczna "BEHEMOT" Jacek Michalak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 58/31.


Formularz ofertowy